• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Virker hypnose?

Derfor virker hypnose

Den dybeste trancetilstand/selvhypnose du oplever, er når du drømmer.
Du er fuldstændig fordybet i en selvskabt imaginær virkelighed med ringe eller ingen bevidsthed om, at den ikke er ‘rigtig’ – ikke ulig den dybt hypnotiserede.
Når vi går ind i hypnose, går vi ind i REM-tilstanden, mens vi er vågne. Det er i bund og grund, hvad hypnose er – adgang til REM, når du ikke sover.
At drømme er en fantastisk demonstration af din hjernes evne til at simulere virkeligheden og en klar indikator for, hvorfor hypnose virker. Det er ret almindeligt, at en hypnotiseret person levende oplever en forestillet virkelighed – måske mindre end i drømme, men stadig i en tilstand af fuldstændig fordybelse.
Den hurtige øjenbevægelse (REM) ved at drømme er også ofte observeret under hypnose.
Da drømme i høj grad handler om at ‘rydde’ hjernen for følelsesmæssig ophidselse, er det ikke svært at se, hvordan hypnose kan være godt til at hjælpe mennesker med følelsesmæssige problemer.

Du er således allerede i stand til dagligt at gå ind ug ud af den hypnotiske tilstand. 

Hypnose er en tilstand hvor hjernebølgerne svinger på alfa/theta niveau, og dette sker helt naturligt mange gange om dagen. Du laver på denne måde selv hypnose dagligt fx når du dagdrømmer, fordyber dig i en god film eller bog og lign.

Når hjernen arbejder på dette niveau, er man meget afslappet men dog opmærksom og det bevidste/kritiske sind er ikke dominerende, som det er i beta tilstand. I denne hypnotiske tilstand er underbevidstheden åben for positive forslag og forandring.

Hypnoterapi handler om at ændre de hæmmende overbevisninger, vi igennem livet har skabt os, omkring os selv og omverdenen, til nye positive og hensigtsmæssige overbevisninger. Man mener at vi kun bruger ca 10 % af vores hjerne kapacitet. Vi kan rent faktisk lære os selv at bruge mere af vores hjernekapacitet, og dermed opnå mere velvære og styrke.

I 2017 viste et dansk studie, at hypnose kan give folk med hjerneskade deres hukommelse tilbage. 49 hjerneskadede blev behandlet med hypnose, og de fik i gennemsnit forbedret deres arbejdshukommelse så meget, at den endte med at være på niveau med eller bedre end den almene befolknings på nogle neuropsykologiske tests.

Forskning – evidens for virkning

Der findes et utal af undersøgelser, der understreger at hypnose har en gavnlig effekt.

I 2013 udkom forskningsgennemgang – et såkaldt metastudie – af hypnose i forbindelse med operation. Metastudiet viste, at hypnose forkorter operationstiden, mindsker angst, smerter og brug af medicin og forkorter den tid, det tager at komme sig. Bobby Zachariae var desuden med til at lave et studie i 2016, som viste, at hypnose har effekt på katastrofetanker omkring smerte, og at smerter mindskes, når katastrofetanker om dem bliver mindre.

»Psykologiske processer har indflydelse på hvordan kroppen reagerer. Gennem hypnose kan vi påvirke de processer og dermed, hvad vi sanser,« siger Bobby Zachariae.

Dansk forskning påviste at hypnose kan gavne hjerneskadede:

https://vbn.aau.dk/da/activities/hjerneskade-og-hypnose?fbclid=IwAR06BUykaK9E3cj8IAg1X9GVbpGDv_PPAT43gf1YaPTzwKK019YHtcvEWxI

Her link til forskning vedr. hypnose og angst:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29307207/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29221549/

Hypnose og smerter:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24547802/

Kilde: National Library of Medicine

National center for Biotechnology information

Virker hypnose  på alle?

Ja, alle kan hypnotiseres, da du selv går i en hypnotisk tilstand flere gange dagligt, men det er forskelligt, hvor dyb en trance du kommer i. For at få mest muligt ud af hypnose, kræver det, at du har lyst og  føler dig tryg.

Som med alt andet her i livet du har skulle tillære dig, så vil det også være sådan at jo flere gange du “øver” dig i selvhypnose via vores lydfiler, jo nemmere og lettere bliver det for dig. Du vil gradvist have endnu lettere og hurtigere ved at slappe af og bare nyde processen. Og da vi som mennesker er forskellige vil nogle være hurtigere til det end andre.

Kan alle lære selvhypnose?

Ja, du gør det allerede dagligt. så ikke noget du behøver at lære, din krop og dit underbeviste sind er meget fortrolig med det allerede. Det er kun dit bevidste sind, som er vågen lige nu, der læser og analyserer, måske har kritiske tanker som føler at det måske ikke helt giver mening, eller virker logisk. Som menneske er det en forsvars mekanisme at være kritisk over for det der føles ukendt, uforståeligt, ja måske endda mystisk og hokus-pokus agtigt. Det er naturligt og forståeligt og kan også være til stor hjælp i overlevelse at gå efter det der er logisk og håndgribeligt, samt målbart. Det har sikkert allerede bragt dig langt og være til gavn i mange tilfælde. Problemet opstår når vi lader det kritiske sind tage over, fordi der er ting vi ikke helt forstår og ikke passer ind i vores overbevisninger og det der for dig føles logisk. Så kan det nogle gange blive en bremseklods for at udvikle os og prøve nye ting.

Hvad er selvhypnose?

At hypnotisere sig selv er det letteste og mest naturlige i verden, og du gør det allerede. Selvhypnose sker spontant, når du falder i staver, dagdrømmer, falder ind i dig selv og bare lader tankerne flyde. Hjernen har brug for at komme ned i svingninger, og derfor er alle i denne tilstand mange gange i løbet af dagen, børn og unge meget mere end voksne.

Man kan desværre også helt ubevidst komme til at hypnotisere sig selv negativt, det kender vi alle. Negativ selvhypnose virker lige så effektivt som positiv selvhypnose. En depressiv, angstfuld tankegang er både destruktiv og farlig både for en selv og for ens omgivelser. Vi mennesker kan virkelig gøre det dårligt for os selv ved at gøre vores tankegang mere ængstelig, pessimistisk, dyster og derved få det rigtigt dårligt og gøre os selv mere syge. Derved kommer man desværre også til at lave dårlig stemning for andre, for dårligt humør smitter også . Men så godt som alle kan via terapi og selvhypnose lære at tænke mere positivt og udvikle en gladere tanke- og følelsesmæssig grundtone.

Hvad sker der i hjernen under hypnose?

Når vi bringes i hypnose, sænkes tempoet i den elektriske aktivitet i hjernen. På en EEG-måling af hjernen kan man se, hvordan hjernebølgerne svinger langsommere i hypnose som i en tilstand af afslapning og måske let søvn. Jo dybere hypnose, jo langsommere arbejder hjernen.

Det bevidste og det ubevidste

Hypnose er et kraftfuldt værktøj, fordi man skyder genvej til det ubevidste (kaldes også underbevidstheden) og hurtigt kan få ændret uhensigtsmæssige tankemønstre og blokeringer til noget mere livsbekræftende.

For at forstå hvad hypnose går ud på, skal vi først se på, hvordan vores sind fungerer.

Med det bevidste sind har vi evnen til at tænke logisk og analytisk. Vores bevidste sind har begrænset hukommelse, for vi kan kun tænke på cirka syv informationsdele på én gang. Det ubevidste sind kan til gengæld fokusere på 4,5 millioner informationer på samme tid og er vores biologiske harddisk. Her lagres alt, vi har set, hørt, smagt, duftet og fornemmet fra det øjeblik, vi blev skabt. Det betyder dermed også, at positive ressourcefulde oplevelser, hvor vi virkelig har følt os glade og trygge, findes her.

Hver gang vi forventer eller tænker på noget, danner vi os en forestilling i form af indre billeder, lyde, dufte eller kropsfornemmelser. Vores forestillinger påvirker vores sindstilstand, som virker ind på vores følelser, der igen påvirker vores fysiologi og skaber en tilsvarende adfærd. Vi kan derfor også bruge vores forestillingsevne om noget positivt til at aktivere en ønsket adfærd. Det er så her hypnose kommer ind i billedet.

” Hvor vores bevidste sind vurderer alting i ord, fungerer det ubevidste sind ved bare at gøre det, det forestiller sig. Så når hypnotisøren går bagom det bevidste sinds kritiske evne og kommunikerer direkte med det ubevidste og kommer med positive forslag, kan det ubevidste sind nemt og naturligt tage imod forslagene, og de bliver ført ud i livet”

Hypnose er en seriøs behandlingsform ved fysiske lidelser og psykiske problemstillinger. Hypnose kan bruges ved alle former for ønskede forandringsprocesser – lige fra at bearbejde angst, vrede, skyld, fjerne traumer og lindre smerter til at holde op med at ryge eller tabe sig. Forskning viser eksempelvis, at det er en effektiv metode til at lindre eller fjerne symptomer på astma, allergi, migræne, tinnitus, hele sår efter operationer og lindre ubehag ved kemobehandling i forbindelse med kræft”, siger Ludmila Frolova.

Kilde: https://netdoktor.dk/fakta/hypnose-genvej-til-det-ubevidste.htm

Besøg vores blog for endnu mere viden om hypnose