• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Hypnosens egenskaber

Hypnosens egenskaber

Forskning har vist, at hypnose bla. kan bruges som bedøvelse, forbedre hukommelse hos hjerneskadede og mindske angst, smerte  og betændelse., samt forbedre søvn.

Hypnose er en tilstand af dyb fokusering og koncentration. Man lukker andre sansepåvirkninger ude og stiller sig mindre kritisk over for det, hypnotisøren siger. Hvis det vel at mærke føles rigtigt for dig. Du vil således udvikle dig ud fra der hvor du er og hvor du som person gerne vil hen. Man kan sige at hypnosens egenskab er også at du kan udvikle dig, ud fra dine individuelle ønsker og behov. Det eneste det kræver er viljen til sin forandring. På den anden side, er der ikke nogen begrænsning for hvor meget du kan udvikle dig.

Forestilling vs. virkelighed

Prøv at forestille dig, at du vender dig om og løber ud i køkkenet efter en kop kaffe.

Selvom du sidder helt stille, går processerne i din hjerne i gang på samme måde, som hvis du havde vendt dig om og var på vej mod kaffen.

Den elektriske aktivitet i hjernen er flyttet til de områder, som ville være involveret i at planlægge og udføre handlingen, men hjernen afsender ikke den afgørende besked, som gør, at udfører bevægelsen.

Det er der flere eksperimenter, der har vist, fortæller adjunkt på Center for Kognitiv Neurovidenskab Jonas Lindeløv fra Aalborg Universitet.

»Du lægger folk i en MR-scanner og måler, hvilke dele af hjernen, der bliver aktiveret, når man forestiller sig noget,« fortæller han til Videnskab.dk.

Alene det at tænke på at gøre noget aktiverer en masse processer frem mod bevægelsen.

Forestil dig så, at idet du rejser dig for at løbe ned mod kaffen, kommer du til at hamre skinnebenet hårdt ind i bordkanten. Forestil dig smerten midt på dit skinneben, som breder sig op og ned i benet.

Din hjerne er allerede i gang med at skabe smerteoplevelsen på samme måde, som hvis der faktisk kom smertesignaler fra skinnebenet.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hypnose-det-viser-forskningen-om-effekten

Men selv om det måske lyder en smule flippet, findes der faktisk en række studier og metastudier (forskningsgennemgange), som gennem tiden har vist, at hypnose kan hjælpe på et væld af tilstande.

Fra angst og smerte til hukommelsesproblemer og betændelse.

Hypnoses egenskaber og forskning

Forskningen har ikke et entydigt svar på hvorfor, men det hænger sandsynligvis sammen med, at hypnose gør os mere modtagelige over for input udefra, og at vi faktisk kan gøre mere, end vi tror ved tankens kraft.

Måske gør hypnose os i stand til at bruge vores hjerne til bevidst at styre en række psykologiske og fysiologiske processer for eksempel hukommelse, angst, smerte, immunsystem og betændelse.