• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Hypnose i sundhedsvæsenet

Hypnose mere udbredt  i sundhedsvæsenet

Hypnosebrug i sundhedsvæsenet

Hypnose bruges ikke længere kun af psykologer,og terapeuter men også hos tandlægen, jordemoderen og den praktiserende læge. Som den første i Danmark fik tandlæge og hypnoterapeut  Randi Abrahamsen offentlig støtte til en ph.d.-afhandling, der dokumenterede, at man ved hjælp af hypnose kan lindre folks smerte. Der findes et utal af udenlandske undersøgelser, som også viser at hypnose har effekt mod smerter.

Hypnose mod smerte

83 patienter med kroniske ansigtssmerter blev valgt ud til Abrahamsens forskningsprojekt. En gruppe modtog en grundig hypnose med smertelindring, men den anden gruppe – placebo-gruppen – blot modtog en overfladisk form for hypnose.

95 procent af patienterne i hypnosegruppen oplevede at de fik reduceret deres daglige smerte, og smertelindringen varierede hos den enkelte patient fra 33 til 80 procent , der herefter nedtrappede deres medicinforbrug. Ved hjælp af MRI-scanninger kunne der påvises, at området i hjernen, der registrerer smerte, ændredes synligt på scanningsbillederne, når patienten under hypnose blev bedt om at fjerne eller forstærke smerten.

Hypnose i sundheds systemet og mere forståelse herfor

Hypnose vinder mere indpas i sundhedssystemet, fordi det giver en anden indfaldsvinkel til forståelsen af patienten og patientens sygdomshistorie. Det er meget effektivt i forhold til at koble psyken og kroppen, det er dybt fascinerende hvordan man selv kan lære at bruge hypnose teknikker.

Blandt gravide er hypnose fordelagtigt, mener flere jordemødre og  hvordan fødsler kan afhjælpes med hypnose. Hypnose har længe været udbredt praksis blandt gravide i andre lande, hvor der er dokumentation for, at hypnose nedsætter antallet af rygmarvsbedøvelser markant, fordi kvinder selv lærer at kontrollere smerten.

Hypnose er oplagt at bruge

Jordemødre har vi  den udfordring, at al den medicin, de giver moderen, føres videre til barnet. Da hypnose ikke er medicinsk og uden bivirkninger, er det oplagt at bruge under fødsler. Ved en fødsel er man i forvejen i en trancelignende tilstand, og den tilstand kan forstærkes gennem hypnose, så man opnår bedre kontrol med veerne og smerten, færre indgreb, en afkortning af fødslen, og at færre udvikler efterfødselsdepressioner. Hypnose vinder gradvist mere indpas i sundhedsvæsenet på grund af en bred erkendelse af, at krop og psyke hænger tæt sammen i spørgsmål om sundhed og sygdom.

Netop den erkendelse er Peder Olesgaard nået til. Han er pensioneret praktiserende læge og underviser nu andre læger i, hvordan de kan bruge hypnose i deres praksis. Ifølge ham er hypnose beregnet til læger, der vil udskrive færre recepter. Det er påvist at hypnose virker effektivt mod angst, fobier eller uhensigtsmæssige vaner som f.eks. rygning, men mere kropslige lidelser som eksem, astma og forhøjet blodtryk kan også afhjælpes gennem hypnose.

Lidelser hænger tæt sammen med psyken og forværres, når vi er stressede eller i ubalance. I stedet for med det samme at udskrive  recepter på medicin, kan man se på det, der forværrer lidelserne, psyken.

Hypnose bliver stadig mere udbredt i sundhedsvæsenet, fordi det er effektivt, giver hurtigere resultater og er uden bivirkninger. Men det har taget lang tid at nå til den erkendelse, mener Peder Olesgaard.

»Vi er jo videnskabsmennesker, og med den måde videnskab undersøger og dokumenterer ting på, har vi det svært med hypnose, som stadig er omgærdet af mystik,« siger han og forsætter: »Men jeg er gammel nok til at huske, hvordan alt nyt blev forbandet – f.eks. kiropraktorer og akupunktører. Vi skal vænne os til at operere i en kombination af hypnose og anæstesi, at føde i hypnose og få fjernet tandlægeskrækken i trance.«

https://www.information.dk/indland/2013/06/sundhedsvaesenet-bruger-ogsaa-hypnose

Jeg har også personligt deltaget i Hypnose konference hvor læge Jens Jørgen Graversen holdt foredrag om alle hans erfaringer med brug af hypnose til klienter.

Jens Jørgen Graversen har udgivet flere bøger om hypnose, og hypnoterapi og er stor fortaler for den effektive brug heraf.

Hypnose og hypnoterapi

Vil du gerne vide mere om hvad hypnose kan hjælpe dig med, se mere her: https://egiila.com/hypnose-og-hypnoterapi/

Syntes du, at det er spændende at læse mere om hypnose-forskning, så læs mere her:

https://egiila.com/kategori/blog/hypnosens-videnskabeligt-set/