• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Hypnosens historie og start

Hypnosens historie og start

Egypterne var de første, der brugte behandling med hypnose bevidst af syge i 3-4.000 tallet f.Kr. Præsterne var dem der fungerede som helbredere dengang, men selvfølgelig fik guderne æren derfor. Stederne hvor præsterne behandlede de syge foregik i særlige templer under udførelse af en række mystiske, religiøse ceremonier. Målet med hypnose lignende behandling til lindring af smerter og helbredelse af sygdomme. Ligesom andre skikke fra Ægypten spredte sig ud i hele Lilleasien.  

Hypnosen startede i perioden hvor Æskulap-dyrkelsen (lægeguds-dyrkelse) var på sit højeste. Æskulap (lægeguden) blev betragtet som lægekunstens fader, hvor folk byggede mange såkaldte lgedomstempler til hans ære. Den mest berømte af disse var templet i Epidauros. Behandlingerne i de græske templer fortæller at der har været mystiske ceremonier hvor man har udført mange terapeutiske hjælpemidler til behandling af sygdomme og de forskellige medicinske behandlinger som, kirurgi, massage, diæt, åreladning, musik, bøn og som nævnt hypnose samt suggestion. 

Hypnose og helbredelse

Hypnose og suggestion helbredelsens hjælp blev altid sat i forbindelse med gudernes indgriben,  som udførtes hovedsageligt af hellige mænd, hvilket var årsagerne til præsternes, medicinmandens og heksedoktorens magt. 

 

Middelalderen  var den periode hvor man troede på helbredelser ved overnaturlig herkomst. Lægedom ved hellige relikvier, som ikoner/billeder af hellige mænd, stykker af Kristi kors og andre. Som også denne tro har holdt sig til op i nutiden. 

Steder hvor der forekommer mirakel helbredelser kan findes rundt omkring i verden, et eksempel kan være i Jerusalem da der er menes at være en energi som kan helbrede folk fra sygdomme.

Så alt i alt en mystisk og spændende start, der meget bliver tillagt gudernes evner. Formentlig for at kunne forklare ting, som man ikke helt kunne forklare på anden vis på daværende tidspunkt.

Har du lyst til at nørde lidt mere i historien, kan jeg anbefale dette link ( det er engelsk)  fra:

THE CUYAMUNGUE INSTITUTE
Ecstatic Trance Postures

LINK:

https://hypnosis.edu/history/ancient-hypnosis

hypnose

hypnosens historie