• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Hvad er hypnoseterapi?

En guideline til dig som stadig er usikker på, hvad hypnoterapi egentligt indebærer. Hypnoterapi eller hypnoseterapi er en effektiv form for terapi, hvor terapeuten anvender hypnosen til, at påvirke automatiske reaktionsmønstre for tanker, handlinger og især følelser.

Ofte ligger du ikke mærke til, hvilke tanker du er fyldt op af, og hvad du går og siger til dig selv. Det er meget gamle tankevaner, som måske slet ikke gavner dig mere. Men som du føler du ikke helt kan slippe af med.

Hypnoterapi kan hjælpe dig med at blive mere målrettet på, hvad du gerne vil opnå mere af. Du kan selv danne nye tankemønstre som gavner dig. Du vil blive talt til på en meget reflekterende måde, du vælger naturligvis selv, men du ved som regel godt selv hvad du gerne vil have mere af i livet.

 

Terapi under hypnose

Hypnoseterapien udforsker og hjælper dig med dine følelser, som du har i bestemte situationer. Det kan også være tanker der kører rundt i hovedet på dig. På den måde kan hypnoseterapien give dig en indsigt og en erkendelse af, hvorfor du reagerer, tænker eller agerer som du gør.

Du oplever verden i din bevidsthed. Du er bevidst omkring farven på din jakke, bevidst om at hvis du går overfor rødt, så er der chance for at det kan gå galt. Dog er det din underbevidsthed der styrer dine følelser, og det er derfor reelt set underbevidstheden der bestemmer, hvordan vi oplever verden.
Gennem livet har du tillært en masse automatiske reaktioner og handlemønstre, som bliver til i din underbevidsthed.

Med andre ord; Det er følelserne der i sidste ende bestemmer, hvordan vi reagerer og opfatter verden.

 

Kontrol over følelserne

At få indsigt i hvad hypnoterapi kan og gør, er meget nyttigt ift. at kunne forstå og ikke mindst acceptere dig selv. Med hypnoterapi kan du komme frem til, at kunne styre og have kontrol over de følelser du har. Du vil få kontakt til de redskaber og værktøjer som du allerede besidder, som kan hjælpe dig med at få kontrollen tilbage. Sådan at du, uanset hvor du befinder dig, har muligheden for, at bemærke og anerkende den følelser der passerer dig på gældende tidspunkt. Du tager kontrollen over følelsen, og du vurderer selv om den skal have indflydelse på dig eller ej.

Definitionen af hypnose og hypnoseterapi:

Hypnose handler om at gribe og følge en idé, med øget fokus ved, at du bruger din fantasi, lever dig ind i rollen og at du har høje forventninger til udfaldet af det du gør. Når du gør det, så går din forestilling pludseligt over på automatik og den vil nærmere føles som noget der sker end som en forestilling. Under hypnoseterapi vil hypnotisøren hjælpe dig med, at finde frem til den forestilling, og gennem den forestilling guide dig derhen hvor du gerne vil. Det er herfra hypnotisøren vil guide dig frem til dine egne redskaber og værktøjer. Du styrer selv hele prossen, men hvis det lyder behageligt for dig, så vil du reflektere mere i den retning, og få øjnene op for nye muligheder.