• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Fire uger til at styrke dit selvværd

Øvelser til fire uger til at styrke dit selvværd.

Uanset hvor gammel man er, kan man have lavt selvværd. Lavt selvværd opstår ikke fra den ene dag til den anden. Det er en negativ følelse eller selvforståelse, der vokser i os over tid. Til sidst kan den ende med nærmest at have fuld kontrol over vores liv. Det er aldrig rart at leve med lavt selvværd og følelsen af at man ikke er god nok. Heldigvis kan man behandle det på flere måder, så man får glæden og overskuddet tilbage i sit liv. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, så du kan styrke dit selvværd på fire uger.

Dette blogindlæg kommer med én tilgang til behandling af lavt selvværd. Du bør være opmærksom på, at det kan tage lang tid at omdanne negative tankemønstre og opbygge et stærkt selvværd. I udgangspunktet vælger vi at tilskrive hver øvelse én uge, men tag den tid, der føles rigtig for dig. Selvudvikling er ikke altid en lige vej fra punkt A til B.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi hos Egiila arbejder med at styrke selvværdet hos mennesker uanset alder – så læs med her.

1. øvelse – uge 1.: Reflekter over roden til dit lave selvværd.

Et af de tydeligste tegn på lavt selvværd er, at man har negative tankemønstre forbundet med sit selvbillede. Det kan være, du går længe og bebrejder dig selv for selv de mindste fejl. Tankemønstre er ikke nemme at bryder med, men vi vil i denne første uges øvelse ligge grundarbejdet – ved at blive mere opmærksomme på de negative tankemønstre, og hvor, hvordan og hvornår de opstår.

Start med at finde noget at skrive på og med. Det kan være en note på din telefon eller et stykke papir og en blyant. Find et roligt sted, hvor du kan finde ro og kontakten med dit indre jeg. Når du er klar, så besvar spørgsmålene:

Hvad er det for nogle tanker og tankemønstre det lave selvværd viser sig i?

Hvilke følelser giver disse tanker dig?

Hvordan mærkes det i din krop?

Hvordan reagerer du i disse situationer?

Brug gerne god tid og flere eksempler. Giv dig selv plads til, at det kan være ubehageligt at forholde sig til, hvordan dit selvværd påvirker dig og dit liv. Når du føler dig afklaret med dine svar på de første spørgsmål, kan du gå videre med de næste:

Hvad afholder de negative tanker dig fra at gøre i situationen?

Hvordan vil du optimalt gerne reagere i stedet?

Denne uge handler ikke om, at du skal kunne udføre store ændringer på kort tid. Målet er, at du bliver bevidst om, hvordan det påvirker dig, og hvordan dine mål ser ud. Så du kan arbejde dig frem til dem.

Hvis du oplever, at det er svært for dig at finde roen til at reflektere afslappet over dine svar til spørgsmålene, har vi flere filer til selvhypnose og forskellige mantraer, der kan hjælpe med at genfinde vejen til din indre ro. Læs mere her.

2. øvelse – uge 2: Øv dig i at bryde med de negative tankemønstre

Nu, hvor du har styrket din evne til at opdage, hvornår og hvordan det lave selvværd påvirker dig, er du i højere grad klar til at bryde med de negative tankemønstre. Når vi tænker danner vi stier i hjernen. Så jo oftere vi tænker på en bestemt måde, desto mere bliver det en vane. Til sidst er du måske slet ikke bevidst om det. På den måde programmerer vi vores mindset gennem vores tankemønstre, og det tager tid at ændre. Denne uges øvelse er derfor:

Når du opdager, at det lave selvværd får taletid, så stop op og ros dig selv.

Det føles måske unaturligt og svært at rose dig selv i situationen. Pointen er, at du bruger tid på at lave positive tankemønstre. Samtidig oplever du, at du ikke behøver diskutere med det lave selvværd om, hvem af jer der har ret. Du kan i stedet vælge at rose dig selv for at gøre det så godt som du kan, og minde dig selv om, at du er i en proces. Uanset om du bemærker det negative tankemønster i eller efter situationen, så klap dig selv på skulderen over at gøre det så godt du kan.

Et eksempel kunne være, hvis du har haft en diskussion med nogen og kan mærke, at du går og bebrejder dig selv for situationen. Når du bemærker, at du er i, har været i, eller er på vej ind i det negative og selvbebrejdende tankemønster, så tag en dyb indånding og ros dig selv for at gøre det så godt du kan. Ingen kan alting, men lige nu går du et skridt i den rigtige retning ved at stoppe op og minde dig selv om, at du er god nok.

Det er en lang proces, men hvis du holder fast i at give dig selv en smule af den omsorg og ros, du er villig til at give andre, så kommer du til at opdage, at du en dag helt naturligt er faldet ind på det rette spor.

3. øvelse – uge 3: Hold fokus på dine værdier

I denne uge vil vi opfordre dig til at genbesøge dine svar på spørgsmålene fra den første uge. Særligt de to sidste “Hvad afholder de negative tanker dig fra at gøre i situationen? Og hvordan vil du optimalt gerne reagere i stedet?”. Brug tid på at reflektere over, hvilke værdier dine svar reflektere, og hvordan du gerne vil styrke dem i dit liv. Det kan være, at dine intuitive svar på spørgsmålene har ændret sig, efter at du har brugt tid på at arbejde med de negative tankemønstre. I det tilfælde kan det være, at dine tidligere svar reflekterer andre værdier end dine nye.

Det er helt naturligt, at dit perspektiv ændrer sig som en del af din udvikling. Denne uges øvelse skal derfor styrke dit forhold til dine mål ved at styrke de værdier, målene afspejler for dig. Ugens øvelse lyder sådan:

Reflekter over dine mål. Eksempelvis: hvorfor vil du gerne styrke dit selvværd?

Skriv gerne dine refleksioner, værdier og mål ned, så du kan genbesøge dem. Du kan også bruge det som udgangspunkt til den ros, du giver dig selv, når du oplever negative tankemønstre.

Hvis du ønsker flere eksempler på øvelser til lavt selvværd – så læs med hos phuset.

4. øvelse – uge 4: Dyrk kærligheden til dig selv

I den fjerde uges øvelse vil vi fokusere på at styrke din selvkærlighed. På den måde bygger vi videre på den ros, du har øvet dig i at give dig selv, med udgangspunkt i de værdier, du opfatter som centrale for dit liv.

Derfor skal du i den her uge reflektere over, hvilke aktiviteter der gør dig glad. Og sætte tid af til dem.

Det kan tage lidt mere end en enkelt uge, alt efter hvor mange ting man har i kalenderen, men prøv nogle forskellige ting af. Når du bruger tid på at give dig selv positive oplevelser, uanset hvor små, styrker du også dit selvværd.

Det kan være, at du vil bruge tid på at motionere, bruge tid i naturen eller læse en god bog. Det vigtigste er, at du bruger tiden på at respektere dig selv og dine egne behov. Så du også på denne måde bekræfter dig selv i, at du er det hele værd. Du skal gerne føle, at processen omkring at styrke dit selvværd, er et godt valg for dig.

Fire uger til at styrke dit selvværd

Selvudvikling er langt fra en lige vej fra A til B. Det kan være, at du oplever et behov for at bruge længere tid på at indarbejde nogle af øvelserne i din hverdag, eller efter den fjerde øvelse gerne vil besøge spørgsmålene fra den første og så videre. Din proces er din egen. Det vigtigste er, at du går helhjertet ind til den og er klar til forandring.

Husk også at rose dig selv for de små fremskridt, du laver undervejs. Det kan tage lang tid at løfte dit selvværd, men hver sejr bør anskues for, hvad den er – nemlig en sejr. Vi håber de her øvelser har hjulpet dig, og har kunnet styrke dit selvværd.

Hvis du gerne vil lære mere om, hvordan vi hos Egiila bruger selvhypnose som behandling til lavt selvværd –Så læs med her.