• Ro
  • Glæde
  • Overskud

Børn, hypnose og mindfulness

Børn, hypnose og mindfulness

Af. Lina Andersen, pædagog.

Som voksen har jeg set børn møde udfordringer i deres dagligdag, som fx. stress, mistrives, lavt selvværd, sorg, ensomhed mm. Antallet af disse stiger i takt med, at børn bliver mere og mere bevidste om den verden de lever i, via diverse sociale medier.

Alle børn har godt af at kunne mærke sig selv, finde og komme i indre ro og mærke glæde. Her er hypnose og mindfulness en effektiv, nænsom og blid tilgang til at opnå dette. Trance er en naturlig tilstand som børn bevæger sig i flere gange dagligt, uden ofte at være klar over det. Denne tilstand kan f.eks. være når et barn er helt opslugt af en leg og hvor man som voksen kan opleve det som vanskeligt, at komme i tontakt med dem.

Børn er født nysgerrige og har en god fantasi. De er åbne for ny læring, har ofte let ved at komme i trance og de er super gode til det. De ser det som en del af en leg, syntes det er sjovt og man skal bestemt ikke være i tvivl om, at de nok skal fortælle om de kan lide det eller ej.

Jeg har som pædagog, igennem 10 år, både i daginstitutioner og skole arbejdet med hypnose og mindfulness, til stor glæde for både børn og voksne. Vi har bla. taget på fantasirejser, haft samlinger i små grupper, øvet i ro efter høj aktivitet,  givet massage, lavet yoga, vejrtrækningsøvelser og meget mere.

Dette har givet en mulighed for et “rum” til at snakke om følelser og det der er svært. Børnene har skulle forholde sig til sig selv og andre og det har givet dem en fælles samhørighed. De har haft mulighed for at aflære gamle vaner og mønstre, samt styrket deres eget selvværd. Generelt kom børnene i bedre balance med sig selv og der sås en øget god indlæring og trivsel.

Jeg vil mene, at alle kan vil få glæde af at afprøve hypnose og mindfulness. Både børn og voksne vil få nogle redskaber til at arbejde med det, som kan forekomme svært, og samtidig hjælpe der hvor det behøves, til at kunne klare de bump, der måtte være på vejen. Samtidig vil børn kunne se sig selv tackle disse situationer og give dem mod på at afprøve nyt. Og dette vil alt sammen foregå  via leg og læring, og i det tempo barnet er klar til.

Jeg håber dette vil give jer voksne mod på, at prøve det på jeres barn eller børnegruppe, det vil I bestemt ikke fortryde♥

Kh. Lina.

 

glad dreng